Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte Sigtuna MFK 2018

Årsmöte 2018

05 MAR 2018 22:23
Härmed kallas Du som är medlem i Sigtuna Modellflygklubb till årsmöte.
  • Uppdaterad: 05 MAR 2018 22:26

Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Information, diskussion och fastställande av medlemsavgifter,
se nedan och bifogad information.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av styrelserepresentanter och funktionärer.
13. Val av firmatecknare.
14. Diskussion, säkerhetsansvarig, framtida flygregler. SMFF, försäkring.
15. Övriga frågor.
Avgifter för 2018
Postgiro 26 19 80 – 7
Årsavgiften är för Seniorer 500:- (födda senast 1992) (SMFF +420:-)
Juniorer 300:- (SMFF +100:-)
Familj 500:- ( boende på samma adress) (SMFF +420:-)
Gästmedlem 300:-
Vid detta årsmöte behöver mötet diskutera och beslut medlemsavgift för 2019.
Det är styrelsens förhoppning att Du kan ställa upp denna kväll.
Välkomna & väl mött. Styrelsen för SMFK.

Skribent: Tomas Eklund
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Sigtuna MFK - Flygsport
John Dahlberg, Notholmen 9
74691 Bålsta

Kontakt:
Tel: 0702169619
E-post: This is a mailto link

Se all info