Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte Sigtuna MFK 2017

Årsmöte 2017

24 MAR 2017 19:44
Härmed kallas Du som är medlem i Sigtuna Modellflygklubb till årsmöte.
  • Uppdaterad: 05 MAR 2018 22:26

Plats: Föreningslokalen Olof Hartmans väg, Aludden, Sigtuna.
Tid: Måndagen den 3:e April 2017 kl. 19:00

 

Dagordning

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
         verksamhetsåret,

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
         för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
    senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
    avser.

9. Information, diskussion och fastställande av medlemsavgifter,
    se nedan och bifogad information.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
      det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av styrelserepresentanter och funktionärer

13. Övriga frågor.


Vid årsmötet 2016 bestämdes det att medlemsavgiften för 2017 ska vara enligt nedan

  

Avgifter för 2017

Postgiro 26 19 80 – 7

Årsavgiften är Seniorer 920:- (födda senast 1991)

Juniorer 300:-

Familj 920:- ( boende på samma adress)

Gästmedlem 500:- 

Gästmedlem Junior 100:-  

                                                   

Vid detta årsmöte behöver mötet diskutera och besluta medlemsavgift för 2018.

   

Välkomna & väl mött. Styrelsen för SMFK

Skribent: Tomas Eklund
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Sigtuna MFK - Flygsport
John Dahlberg, Notholmen 9
74691 Bålsta

Kontakt:
Tel: 0702169619
E-post: This is a mailto link

Se all info