Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte Sigtuna MFK 2016

01 FEB 2016 20:19

Härmed kallas Du som är medlem i Sigtuna Modellflygklubb till årsmöte.
  • Uppdaterad: 01 FEB 2016 20:28

Plats: Föreningslokalen Olof Hartmans väg, Aludden, Sigtuna.
Tid: Måndagen den 15:e Februari 2016 kl. 19:00

 

Dagordning

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
         verksamhetsåret,

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
         för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
    senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
    avser.

9. Information, diskussion och fastställande av medlemsavgifter,
    se nedan och bifogad information.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
      det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av styrelserepresentanter och funktionärer

13. Övriga frågor.


Vid årsmötet 2015 bestämdes det att medlemsavgiften för 2016 ska vara enligt nedan

  

Avgifter för 2016

Postgiro 26 19 80 – 7

Årsavgiften är Seniorer 900:- (födda senast 1994)

Juniorer 300:-

Familj 900:- ( boende på samma adress)

Gästmedlem 300:- 

Gästmedlem Junior 100:-  

                                                   

Vid detta årsmöte behöver mötet diskutera och besluta medlemsavgift för 2017.

   

Välkomna & väl mött. Styrelsen för SMFK.

  

Skribent: Tomas Eklund

Postadress:
Sigtuna MFK - Flygsport
John Dahlberg, Notholmen 9
74691 Bålsta

Kontakt:
Tel: 0702169619
E-post: This is a mailto link

Se all info