Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte Sigtuna MFK 2014

06 JAN 2014 12:49
Härmed kallas Du som är medlem i Sigtuna Modellflygklubb till årsmöte.

Tid: Måndagen den 10:e mars, 2014 Kl 19:30
Plats: Kabinen, Forum Salen, Stockholmsvägen 25, Märsta, mittemot Märsta Grillen
  • Skapad: 06 JAN 2014 12:49

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
avser.

9. Information, diskussion och fastställande av medlemsavgifter,
se nedan och bifogad information.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna
motioner.

12. Uppdatering runt fältfrågan.

13. Val av styrelserepresentanter och funktionärer

14. Övriga frågor.

 

Det är styrelsens förhoppning att Du kan ställa upp denna kväll.

 

Betala gärna medlemsavgiften före årsmötet. för att säkerställa
erhållandet av Modellflygnytt.


Vid årsmötet 2013 bestämdes det att medlemsavgiften för 2014 ska
vara oförändrar(400sek för seniorer)

 

Avgifter för 2014

Postgiro 26 19 80 – 7

Årsavgiften är Seniorer 400:- ( fyller Du 20 eller mer under 2014 är Du senior)

Juniorer 100:-

Familj 400:- ( boende på samma adress)

Gästmedlem 100:-

 

Vid detta årsmöte behöver mötet diskutera och besluta
medlemsavgift för 2015. Se bifogade förslag från styrelsen.

VIKTIGT : Kassören måste på något sätt få fullständigt namn,
adress, telefonnr. samt personnummer. Skicka gärna ett E-mail till


Tomas Eklund (This is a mailto link) med Dina uppgifter.

 

Välkomna & väl mött.

 

Styrelsen för SMFK
Bakgrund till styrelsen förslag om medlemsavgift 2015:

De senaste åren har årsmötet
fastslagit att Sigtuna MFK tar ut en låg egen medlemsavgift och istället tar
medel ur kassan för att bedriva verksamhet.


Inför 2015 kommer vi till den
punkt där vi antingen fortsätter som tidigare, förslag 1, men kan då inte driva
någon verksamhet dvs vi ser egentligen bara till att klubben fortfarande är vid
liv och medlemmarna är anslutna till SMFF. Med förslag 2 så finns
förutsättningar att fortsätta bedriva verksamheten som under de senaste åren
men det beror naturligtvis också på hur många betalande medlemmar klubben
fortsätter att ha så möjligen kan justering behövas göras om det blir för få
medlemmar.

Styrelsens två förslag till
årsavgift för 2015.

 

Förslag 1:

Oförändrar medlemsavgift dvs:

Senior                                            400 kr

Junior (födda 1994 eller senare)   100 kr

Familj                                             400 kr  

Gäst                                               100 kr

I årsavgiften ingår medlemskap i
SMFF (Sveriges Modellflygförbund)


Senior  370 kr

Junior   100 kr

Familj   370 kr

 

Om SMFF ändrar sin avgift så
justeras medlemskap i Sigtuna MFK därefter.

 

Förslag 2:

Höjning av medlemsavgift till:

Senior                                            900 kr

Junior (födda 1994 eller senare)   100 kr

Familj                                             900 kr  

Gäst                                               530 kr

 

I årsavgiften ingår medlemskap i SMFF (Sveriges Modellflygförbund)

Senior  370 kr

Junior   100 kr

Familj   370 kr

 

Om SMFF ändrar sin avgift så
justeras medlemskap i Sigtuna MFK därefter.

Skribent: Jens Kronvall

Postadress:
Sigtuna MFK - Flygsport
John Dahlberg, Notholmen 9
74691 Bålsta

Kontakt:
Tel: 0702169619
E-post: This is a mailto link

Se all info