Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte Sigtuna MFK 2013

10 JAN 2013 09:09
Härmed kallas Du som är medlem i Sigtuna Modellflygklubb till årsmöte.
  • Uppdaterad: 01 FEB 2016 20:26

Tid: Måndagen den 18:e mars, 2013 Kl 19:00

Plats: Kabinen, Forum Salen, Stockholmsvägen 25, Märsta, mittemot Märsta Grillen

 

 

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter, se nedan.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Uppdatering runt fält frågan och olika alternativ och även vad gäller försäkring

13. Val av styrelserepresentanter och funktionärer

14. Övriga frågor.

 

Det är styrelsens förhoppning att Du kan ställa upp denna kväll.

Betala gärna medlemsavgiften före årsmötet. för att säkerställa erhållandet av

Modellflygnytt.

 

Vid årsmötet 2012 bestämdes det att medlemsavgiften för 2013 ska vara oförändrar(400sek för seniorer)

 

Vid dett årsmöte behöver mötet diskutera och besluta medlemasvgift för 2014.

 

Postgiro 26 19 80 – 7

Årsavgiften är Seniorer 400:- ( fyller Du 20 eller mer under 2010 är Du senior)

Juniorer 300:-

Familj 670:- ( boende på samma adress)

Gästmedl. 300:-

 

VIKTIGT : Kassörens måste på något sätt få fullständigt namn, adress,

telefonnr. samt personnummer. Skicka gärna ett E-mail till

Tomas Eklund (This is a mailto link) med Dina uppgifter.

 

Välkomna & väl mött.

Styrelsen för SMFK

Skribent: Jens Kronvall

Postadress:
Sigtuna MFK - Flygsport
John Dahlberg, Notholmen 9
74691 Bålsta

Kontakt:
Tel: 0702169619
E-post: This is a mailto link

Se all info